kontakt | dodaj do ulubionych | strona główna
 


e-mail: polho@neostrada.pl | tel. (+48 32) 431 83 00

 


Spółka powstała 6 września 1989 r. jako jedna z pierwszych spółek typu joint-venture w Polsce. Jej założycielami były: ówczesna Wspólnota Węgla Kamiennego w Katowicach (50% udziałów) i firma Fertigbausystem HÖLTER w Gladbeck (50% udziałów).

Głównym celem postawionym przez Polho było rozwiązywanie problemów ochrony środowiska w polskim przemyśle paliwowo-energetycznym. Do niewątpliwych sukcesów tej firmy w latach 1989-1999 należała realizacja szeregu inwestycji proekologicznych w kopalniach węgla kamiennego i elektrowniach. Równocześnie od początku istnienia Polho przygotowywała dokumentację, finansowanie i wykonawstwo dla Zakładu Wzbogacania Odpadów Poflotacyjnych.Zakład ten oddano do eksploatacji na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny 30 października 1993 r., po okresie dwuletniej budowy, kosztem ponad 40 mln marek, jako drugi tego typu zakład w Europie, a aktualnie jedyny. Zakład ma za zadanie likwidować szkodliwe ekologicznie odpady, mułów powęglowych, a następnie rekultywować tereny, względnie udostępniać je dla lokowania tam kamienia popłuczkowego kopalń, co eliminuje przekazywanie górnictwu innych terenów.

Zakład otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie "Budowa roku 1992" jako najlepszy zakład przemysłowy w Polsce. Otrzymał także inne wyróżnienia: Nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Nagrodę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Nagrodę Ministra Centralnego Urzędu Planowania, Honorową Nagrodę Dziennikarzy. W 1994 r. decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji Ekologicznej Silesia Zakładowi Wzbogacania Odpadów Poflotacyjnych przyznano tytuł "Ekologicznego Wdrożenia Roku 1994".

W okresie swojej ponad 18-letniej pracy Zakład Wzbogacania Odpadów Poflotacyjnych wydobył prawie 5 mln ton odpadów, likwidując tym samym ich ekologiczne zagrożenie w formie zanieczyszczenia wód gruntowych i zapylenia atmosfery, odzyskując jednocześnie koncentraty węglowe, stanowiące dobre paliwo dla elektrowni, elektrociepłowni, cementowni, koksowni itp.

W roku jubileuszowym - 10-lecia istnienia firmy - zostały wykupione udziały inwestora zagranicznego i obecnie 100% kapitału spółki jest kapitałem rodzimym. Aktualnie Polho, mimo że jest zakładem całkowicie zautomatyzowanym, zatrudnia około 120 pracowników szczególnie w prasach peryferyjnych, co ma duże znaczenie w związku z istniejącym bezrobociem. Stwarza również możliwość działania i zatrudniania wielu firmom z Polho współpracującym.

 

 
Polho Sp. z o.o.
Producent koncentratu węglowego z odpadów pofloatacyjnych

44-230 Czerwionka - Leszczyny, ul. Przemysłowa 12
tel. (+48 32) 431 83 00, pow.rybnicki, woj. śląskie
projektowanie stron www iPolska.com.pl